Giỏ hàng

Mục tiêu

Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục phát triển mạnh các mảng sách dành cho thiếu nhi, mẹ và bé bên cạnh những dòng sách khác. Thời đại được thể hiện thông qua những trang sách,Minh Long Book song hành cùng những biến chuyển của xã hội để mang tri thức tới nhiều người hơn. Con đường Minh Long Book đã chọn để đi sẽ còn dài. Nhiều khó khăn, thử thách đang ở phía trước. Song hành cùng tôn chỉ “Ươm mầm tri thức”, Minh Long Book không ngừng nỗ lực hoàn thiện mình, để gieo những hạt mầm nhỏ bé nhưng hữu ích, chia sẻ những tri thức hay của nhân loại, để gặt lấy tự tin tưởng và ủng hộ của độc giả cả nước.